Brak daty rozpoczęcia

-

Zaszczep wiedzą

Piotr Sajdak
Akcja mająca na celu edukację w zakresie szczepień przeprowadzona 7.02.2019 r. w SP1 i SP2 w Niechborzu. Akcja mała (e i h ). Akcja trwała 3h. Akcja przeprowadzona pierwszy raz. Koordynatorka projektu- Karolina Kiszka SP1 i SP2 w Niechborzu